שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה שנה
רני עובדיה 2016-06-16 Reni Ovadia - Understanding the Liberating Teachings of the Buddha - the free movment of the heart 2016 לשמיעה
רני עובדיה Freeing Moral Conviction in th 2014 לשמיעה
רני עובדיה Meditation Instructions 2014 לשמיעה
רני עובדיה Anatta Retreat Talk 2014 לשמיעה
רני עובדיה How to Meet the Suffering 2014 לשמיעה
רני עובדיה Greened Identities 2014 לשמיעה
רני עובדיה Non-Clinging and Love 2014 לשמיעה
רני עובדיה Really Seeing 2013 לשמיעה
רני עובדיה Facing Dukkha 2013 לשמיעה
רני עובדיה Love 2009 לשמיעה
רני עובדיה Relations&family לשמיעה