שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה שנה
שימי לוי Forgiveness as letting go
שימי לוי בין ערות לחירות
שימי לוי הנחיות למדיטציה - שימי לוי
שימי לוי Brahmavihara - חמלה 2017 לשמיעה
שימי לוי Brahmavihara - הנחיות למדייטצית מטהה וחמלה. 2017 לשמיעה
שימי לוי Brahmavihara - Meta and Vipassana 2017 לשמיעה
שימי לוי Brahmavihara - תשומת לב ללב בחיי היום יום . 2017 לשמיעה
שימי לוי Brahmavihara - הנחיות למדיטצית מטא 2017 לשמיעה
שימי לוי בין תשוקה לשאיפה 2017 לשמיעה
שימי לוי 03 SL - THE 4 TRUTH 8-3-2017 2017 לשמיעה
שימי לוי 9.11.16 הפסקת המאבק -נעים לא נעים ומה שבינהם 2016 לשמיעה
שימי לוי נעים לא נעים ומה שבינהם 2016 לשמיעה
שימי לוי Practice As Nurturing the Qual 2016 לשמיעה
שימי לוי 2016-08_Simi Levi_ The way of the heart retreat_ Guided meditation day 04_03 2016 לשמיעה
שימי לוי שיחת דאנא שימי לוי ובת אל טולנאי. 2016 לשמיעה
שימי לוי 2016-08_ 05_05הנחיות לתרגול מטהה 2016 לשמיעה
שימי לוי אי הנחת והגורמים. 2016 לשמיעה
שימי לוי Metta Instruction Beloved Pers 2015 לשמיעה
שימי לוי See Reality As It Really Is 2015 לשמיעה
שימי לוי Emotions 2015 לשמיעה
שימי לוי Intimacy with the Discomfort 2015 לשמיעה
שימי לוי Introduction to Metta 2015 לשמיעה
שימי לוי The Practice of Metta 2014 לשמיעה
שימי לוי Opening Talk 2013 לשמיעה
שימי לוי Guided Meditation 2013 לשמיעה
שימי לוי Guided Meditation 2013 לשמיעה
שימי לוי Humility and Loving Kindness 2013 לשמיעה
שימי לוי The Dharma Is One 2013 לשמיעה
שימי לוי Opening Talk to Metta weekend 2012 לשמיעה
שימי לוי The Dharma as Gardening for Be 2012 לשמיעה

עמודים

עמודים