שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט פסח בנושא דרכי הסתכלות משחררות - זהר לביא וניית'ן גלייד, בסיוע שחר מתן ושלומית שלו
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 נייתן גלייד 07.04.2023 - יום 1 - ערב - שיחת דהרמה - הצגת הנושא - איך אופן ההסתכלות משחרר - הקלטה 1
2 נייתן גלייד 08.04.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - להיות עם הנשימה והתנוחה, למצוא נינוחות והנאה - הקלטה 2
2 נייתן גליידזהר לביא נייתן גלייד וזהר לביא - 08.04.2023 - יום 2 - בוקר - שאלות תשובות - הקלטה 3
2 זהר לביא 08.04.2023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא כעוגן - הקלטה 4
2 זהר לביא 08.04.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - המכשולים - הקלטה 5
3 זהר לביא 09.04.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - דוקהה והיפתחות, הרחבת שדה המודעות - הקלטה 6
3 זהר לביאנייתן גלייד 09.04.2023 - יום 3 - בוקר - שאלות ותשובות - הקלטה 7
3 שחר מתן 09.04.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 8
3 נייתן גלייד 09.04.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - ודאנה - הקלטה 9
4 נייתן גלייד 10.04.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - ודאנה - הקלטה 10
4 נייתן גליידזהר לביא 10.04.2023 - יום 4 - בוקר - שאלות ותשובות - הקלטה 11
4 שלומית שלו 10.04.2023 - יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 12
4 זהר לביא 10.04.2023 - יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - אניצ'ה- הקלטה 13
5 שחר מתן 11.04.2023 - יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אניצ'ה - הקלטה 14
5 שחר מתןזהר לביא 11.04.2023 - יום 5 - בוקר - שאלות ותשובות - הקלטה 15
5 נייתן גלייד 11.04.2023 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא ואניצ'ה - הקלטה 16
5 נייתן גלייד 11.04.2023 - יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - All phenomena is unsatisfactory - הקלטה 17
6 נייתן גלייד 12.04.2023 - יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הקלטה 18
6 זהר לביאנייתן גלייד 12.04.2023 - יום 6 - בוקר - שאלות ותשובות - הקלטה 19
6 זהר לביא 12.04.2023 - יום 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לתופעות בגוף - הקלטה 20
6 זהר לביא 12.04.2023 - יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - אנאטה - הקלטה 21
7 זהר לביא 13.04.2023 - יום 7 - בוקר - הנחיות מדיטציה - לא אני, לא שלי - הקלטה 22
7 זהר לביאנייתן גלייד 13.04.2023 - יום 7 - בוקר - מדיטציה מונחית - שאלות ותשובות - הקלטה 23
7 נייתן גלייד 13.04.2023 - יום 7 - צהרים - מדיטציה מונחית - Welcoming all experience - הקלטה 24
7 נייתן גלייד יום 7 - ערב - שיחת דהרמה - 53ways to leave your Dukkha - הקלטה 25

הקלטות עבור:
ריטריט פסח בנושא דרכי הסתכלות משחררות - זהר לביא וניית'ן גלייד, בסיוע שחר מתן ושלומית שלו
2023