שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
סופ"ש ויפסנא לקהילת הלהטב"ק - מגדר, הגדרות וחמלה - בהנחיית סנדיה בר קמה, בסיוע נטע לוי
2022
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 סנדיה בר-קמה שיחת דהרמה - מגדר, חריגות וקבלה עצמית -ערב - הקלטה 1
2 סנדיה בר-קמה שיחת דהרמה - מגדר, זהות וחופש - ערב -הקלטה 2

הקלטות עבור:
סופ"ש ויפסנא לקהילת הלהטב"ק - מגדר, הגדרות וחמלה - בהנחיית סנדיה בר קמה, בסיוע נטע לוי
2022