שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט בנושא איכויות הלב - שימי לוי וסטיבן פולדר- למתרגלות/ים עם ניסיון קודם
2022
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 שימי לוי ערב - הנחיות מדיטציה
15 שרית זר-אביב ערב - שיחת דהרמה
19 שימי לוי ערב - שיחת דהרמה - מטא בחיי היומיום
2 שימי לוי בוקר - הנחיות מדיטציה
2 שרית זר-אביב בוקר - מדיטציה מונחית
2 שרית זר-אביב צהרים - מדיטציה מונחית
3 שימי לוי בוקר - הנחיות מדיטציה
3 שימי לוי צהרים - מדיטציה מונחית
3 סטיבן פולדר ערב - שיחת דהרמה - Love as Truth
4 שימי לוי בוקר - הנחיות מדיטציה
4 שרית זר-אביב צהרים - מדיטציה מונחית
4 סטיבן פולדר ערב - שיחת דהרמה
4 שרית זר-אביב ערב - מדיטציה מונחית
5 שימי לוי ערב - שיחת דהרמה
5 שימי לוי בוקר - הנחיות מדיטציה.
5 שימי לוי צהרים - מדיטציה מונחית
6 שרית זר-אביב בוקר - הנחיות מדיטציה
6 שימי לוי בוקר - הנחיות מדיטציה
6 שימי לוי צהרים - מדיטציה מונחית - משפטים לדמויות
6 סטיבן פולדר ערב - שיחת דהרמה - Love Fills the Space Between Us
7 שימי לוי בוקר - הנחיות מדיטציה
7 שרית זר-אביב צהרים - מדיטציה מונחית.
7 סטיבן פולדר ערב - שיחת דהרמה - Compassion Invites Us Back Into the Stream of Life.
8 שימי לוי בוקר - הנחיות מדיטציה - מודיטה
8 שימי לוי צהרים - מדיטציה מונחית - מודיטה
8 סטיבן פולדרשימי לוישרית זר-אביב ערב - שאלות ותשובות
9 סטיבן פולדר בוקר - הנחיות מדיטציה
9 שרית זר-אביב צהרים- מדיטציה מונחית

הקלטות עבור:
ריטריט בנושא איכויות הלב - שימי לוי וסטיבן פולדר- למתרגלות/ים עם ניסיון קודם
2022