שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט ויפסנא - יונתן דומיניץ בסיוע רון אלון
2021

יום בקורס: 2
יום בקורס: 3
יום בקורס: 4