שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
סמינר דהרמה בנושא חמלה ושוויון נפש בהנחיית סטיבן פולדר ובסיועו של אסף פדרמן - למתרגלות/ים ותיקות/ים
2021
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
2 סטיבן פולדר open like sky, steady like earth
3 אסף פדרמן על היפטרות מכעס או איבה
4 אסף פדרמן חמלה
4 סטיבן פולדר Love the World and Change It.

הקלטות עבור:
סמינר דהרמה בנושא חמלה ושוויון נפש בהנחיית סטיבן פולדר ובסיועו של אסף פדרמן - למתרגלות/ים ותיקות/ים
2021

יום בקורס: 4