שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
צ’ארלס ז’נו Charles-Concentration,mindfulness and wisdom לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf9 Search of Oneness לשמיעה
כריסטינה פלדמן Renunciation לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf5 The Forces of Craving לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf1 Metta Instructions לשמיעה
כריסטינה פלדמן Sharing our World with Intention לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf6 Introduction Talk לשמיעה
כריסטינה פלדמן Beginners Mind לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf2 Liberared Mind לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf7 The Truth of Change לשמיעה
כריסטינה פלדמן Compassion לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf3 Daily Life Practice & Q&A לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf8 Healing Space לשמיעה
כריסטינה פלדמן Eyes of Innocence לשמיעה
צ’ארלס ז’נו The Buddha's Journey to Awakening 1998 לשמיעה
צ’ארלס ז’נו CG26-Concentration,mindfulness and wisdom July 2009 לשמיעה
צ’ארלס ז’נו Meditation לשמיעה
צ’ארלס ז’נו Dharma Talk לשמיעה
צ’ארלס ז’נו The 4 Attachments 1998 לשמיעה
צ’ארלס ז’נו Buddhism לשמיעה
קתרין מגי Cm4 Welcome Talk לשמיעה
צ’ארלס ז’נו 02 CG meditation instructions 131016 לשמיעה
כללי Bt1 The Waking Up לשמיעה
קתרין מגי Cm5 Meeting the Moment as Is לשמיעה
קתרין מגי Cm1 Guided Meditation לשמיעה
קתרין מגי Cm6 Closing Talk לשמיעה
אקינצ’נו Akin30sati and its challenges-hindrances לשמיעה
קתרין מגי Cm2 Meditation Instructions לשמיעה
קתרין מגי Cm7 The Art of Not Waiting לשמיעה
אקינצ’נו Akin32sati and its challenges-hindrances לשמיעה

עמודים

עמודים