שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
מרטין איילוורד Clinging-Part1 לשמיעה
מרסייה רוז Equanimity part2 לשמיעה
מרטין איילוורד Questions and Answers לשמיעה
מרסייה רוז Precepts & About Metta לשמיעה
מרטין איילוורד The five Hindrances לשמיעה
מרסייה רוז Mr5 Dharma Talk לשמיעה
מרטין איילוורד Practice of generosity לשמיעה
מרסייה רוז Compassion לשמיעה
מרטין איילוורד exploration of awareness-3 לשמיעה
מרטין איילוורד Clinging -Part2 לשמיעה
מרטין איילוורד inquiring into the sense of self לשמיעה
מרסייה רוז Metta Instructions לשמיעה
מרטין איילוורד About Love לשמיעה
מרסייה רוז Mr7 Mindfullness Concentration and Breathing לשמיעה
מרטין איילוורד Dharma Talk לשמיעה
מרסייה רוז Metta Practice - With Difficult Person לשמיעה
מרטין איילוורד inquiry into impermanence לשמיעה
מרסייה רוז The Heart's Release לשמיעה
מרטין איילוורד Being With לשמיעה
מרסייה רוז Giving and Receiving - Generosity לשמיעה
מרטין איילוורד guided meditation לשמיעה
מרסייה רוז Mr2 Metta Instructions לשמיעה
מרטין איילוורד Self, Universe, and Everything לשמיעה
מרסייה רוז Mr8 Emotional States לשמיעה
מרסייה רוז Muditta - Joy לשמיעה
מרטין איילוורד Dharma Talk + Q_A לשמיעה
מרטין איילוורד Questions and Answers לשמיעה
מרסייה רוז Opening Talk לשמיעה
מרטין איילוורד My Religion Is Kindness לשמיעה
מרסייה רוז Mr3 Metta Instructions לשמיעה

עמודים

עמודים