שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה ובסיועה של אלהיה איל מור
2018
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 אלה בת-אל טולנאי מדיטציה מונחית - אלה טולנאי לשמיעה
1 סנדיה בר-קמה הנה באים ימים של שקט לשמיעה
2 כריסטופר טיטמוס The Experience & The View of the Experience לשמיעה
3 סנדיה בר-קמה הנחיות למדיטציה סנדיה בר קמה לשמיעה

הקלטות עבור:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה ובסיועה של אלהיה איל מור
2018