יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - רכות וחמלה לעצמנו - הקלטה 6