שאלות ותשובות

סנדיה בר-קמה
סוג ההקלטה: 
שאלות ותשובות
שפת ההקלטה: 
עברית
איכות ההקלטה: 
איכות גבוהה

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שנה: 
2018
יום בקורס: 
5