3. הדרשה על ההתמסרות לתרגול-קוריקולום ויטה של הלוחם הרוחני-ערב שני ריטריט סוטות-LK- 21-11-18

לילה קמחי
שפת ההקלטה: 
עברית

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
3. הדרשה על ההתמסרות לתרגול-קוריקולום ויטה של הלוחם הרוחני-ערב שני ריטריט סוטות-LK- 21-11-18
שם המורה: 
לילה קמחי
שם הריטריט: 
ריטריט סוטות
שנה: 
2018
מספר שיחה: 
3
יום בקורס: 
2