אסיפה כללית בתובנה

ביום שישי 14 ביוני 2019

נקיים אסיפה כללית של עמותת תובנה שתהיה משולבת במפגש סנגהה.

באסיפה הכללית נתעדכן במה חדש בעמותה ובתוכניות לתקופה הקרובה, נדון בהרכב הועד המנהל, נעבור על הדו"ח הכספי של 2018 ונבחר ועדת ביקורת.

פרטים נוספים על האסיפה ומפגש הסנגהה יתפרסמו בקרוב.
 
מוזמנים להשתתף:
כל מי שרואה את עצמו קשור לעמותה או פעילה/פעיל בהווה או בעבר בעמותה מוזמן להגיע לאסיפה ולהשתתף בדיונים.
זכות הצבעה:
הזכות להצביע על ההחלטות בזמן האספה היא לאותם משתתפים/ות שעומדים בנוסף במספר קריטריונים של חברות בעמותה שנקבעו על ידי האסיפה הכללית בעבר: "מי שמתרגל דהרמה 5 שנים לפחות ופעיל בעמותה או היה פעיל בעבר שנה לפחות. חברות העמותה יתחייבו להגיע לאסיפות הקרובות.
המטרה היא שחברי העמותה יהיו קבוצה של אנשים שמחוייבים לעמותה, מכירים אותה ואת התהליכים שהיא עוברת.
 
נשמח לראותכם.