מוזמנים לסופ"ש של סנגהה בעין דור למען שיפור פני המקום - יש אפשרות להשתתפות משפחות והשתתפות חלקית