הודעות למשתתפי קורסים בעין דור
טלפון להשארת הודעות למשתתפי קורסים בעין דור במהלך הקורס

סלולרי: 054-5695934

מידע נוסף: הטלפונים מכובים רוב הזמן ומשמשים להשארת הודעות.