פניות לגבי פעילות עירונית (קורסים ללא לינה)
סלולרי: 054-7460210

מידע נוסף: המענה לטלפון הוא על ידי מתנדבי תובנה. אנא התאזרו בסבלנות, לעיתים המענה לוקח כמה ימים.

במידת האפשר אנא פנו במייל.

הטלפונים מכובים רוב הזמן ומשמשים להשארת הודעות.