שבת תרגול מתקיימת אחת לכמה שבועות ומהווה ופתוחה לחדשים ולתיקים כאחד. זוהי הזדמנות לתרגול רצוף של כמה שעות במתכונת עירונית ללא לינה.