• לתרומה מאובטחת באמצעות PayPal לחצו כאן
                                                                     alt
  • לתרומה בצ'ק - כתובת עמותת תובנה למשלוח צ'קים:ת.ד.1465 הוד השרון 4511401   (אנא אל תשלחו את המכתב בדואר רשום).

  • פרטי חשבון הבנק לתרומה בהעברה בנקאית - חשבון 220976 על שם "עמותת תובנה", סניף 754 פנקס, בנק הפועלים.
  • לתרומה באמצעות הוראת קבע - מצ"ב טופס הוראות קבע.  יש להדפיס את הטופס ואת הטופס המלא יש לשלוח לכתובת הדואר שלמעלה.

  • למידע נוסף על הוראות קבע לחצו כאן. 

 אנו מודים לכם על תרומתכם‎‎‎

תובנה הנה עמותה רשומה ללא כוונות רווח (מלכ"ר). ח.פ. 58-0255-735