ישנם מספר "זרמים" או מסורות של לימוד במסגרת קורסי הוויפאסנה. הקורס על פי ס.נ. גואנקה נלמד בעיקר על פי המסורת שמקורה בבורמה, בעוד שרוב הקורסים בתובנה מושפעים ממסורת שנקראת  Thai forest tradition.
ישנו דמיון רב בתכנים המועברים בקורס, אם כי ישנם מספרי הבדלים פרקטיים, לדוגמא בקורסים בעמותת תובנה מקובל שמתרגלים מדיטציה בישיבה וכמו כן מדיטציה בהליכה לעומת ישיבה בלבד בקורסים על פי ס.נ. גואנקה.
הבדלים נוספים: בקורסים בתובנה בשונה מהקורסים על פי ס.נ. גואנקה הלימוד מועבר באופן ישיר על ידי המורים שבקורס, מוגשות 3 ארוחות ביום, כמו כן מתקיימות פגישות בקבוצות קטנות כל יומיים שבהן ישנה אפשרות לשאול שאלות או לשתף בחוויות לאלה המעוניינים בכך.
חשוב לציין שלשתי המסורות שורשים עמוקים ושאנשים רבים ברחבי העולם מרוויחים מתירגול המדיטציה בשתי המסורות.