ההשתתפות בקורסים אינה מותנית בתשלום, והקורס ממומן אך ורק על ידי התרומות של המשתתפים בקורסים. ברוח המסורת הבודהיסטית, פועלים המורים והצוות בהתנדבות, ואינם מקבלים כל שכר. עם סיום הקורס ניתנת אפשרות להעניק תרומה למורים ולכיסוי הוצאות הקורס.

 

התרומות ניתנות בנפרד לשתי מטרות אלו, ועל כן אם רוצים לתרום לשתיהן רצוי להביא אמצעים לכך. מורים רבים המלמדים בקורסים של 'תובנה' מקדישים את חייהם להפצת הדהרמה מתוך רצון לסייע לאחרים בדרך. התרומות מאפשרות למורים להמשיך וללמד, ולאנשים נוספים להתנסות ולהפיק מפירות התרגול. ראה דאנה- נדיבות הלביש מספר מצומצם של קורסים בשנה שבשל היותם יקרים יחסית אנו מבקשים מקדמה או תשלום מלא על עלות הקורס מראש. התשלום הוא תמיד רק על ההוצאות הבסיסיות (שכירות המקום ומזון) ולא על ההוראה.
גם בקורסים אלו העקרון הבסיסי נשמר - אנו לא רוצים שמישהו לא יגיע לקורס בשל העובדה שאין לו אמצעים. במקרה של קושי אנא פנו לרושם.