שאיילה בפטרה או טיולי יום מעין דור ולינה בעין דור

07/03/2008 עד 10/03/2008
קטגוריית האירוע: 
שעת התחלה: שישי 00:00
שעת סיום: שני 23:59
ההרשמה תיפתח בקרוב