קורס פסיכודהרמה בתובל

14/02/2008 עד 16/02/2008
קטגוריית האירוע: 
שעת התחלה: חמישי 00:00
שעת סיום: שבת 23:59
ההרשמה תיפתח בקרוב