קורס בשיתוף פסיכודהרמה

06/03/2008 עד 08/03/2008
קטגוריית האירוע: 
שעת התחלה: חמישי 00:00
שעת סיום: שבת 23:59
ההרשמה תיפתח בקרוב