קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה לנשים מהקהילה הגאה