קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה בתל אביב 1