קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה ברמת השרון

חוזר כל שבוע בכל רביעי עד ה' אוג' 13 2037.
09/08/2017
קטגוריית אירוע: 
הנחייה ע"י מתרגלים מהסנגהה
תנאי השתתפות: 
פתוח לכולם
שעת התחלה: רביעי 18:00
שעת סיום: רביעי 19:00
 
קבוצת ישיבה שבועית המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה
בימי ד׳
 
לפרטים: gm.michal@gmail.com מיכל גורל