קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה ברעננה 2

חוזר כל שבוע בכל ראשון וגם בכל שלישי וגם בכל חמישי עד ה' אוג' 13 2037.
06/08/2017
קטגוריית אירוע: 
הנחייה ע"י מתרגלים מהסנגהה
תנאי השתתפות: 
פתוח לכולם
שעת התחלה: ראשון 08:30
שעת סיום: ראשון 09:30
 
קבוצת ישיבה שבועית המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה
בימי א׳, ג׳, ה׳

הגעה בתיאום מראש

 
לפרטים: טלי צור talitzor@gmail.com 0544363878