קבוצת ישיבה המאורגנת ע״י מתרגלים מהסנגהה בבארותיים