קבוצת ישיבה עם אסף סטי אל בר ויהל אביגור

חוזר כל שבוע בכל רביעי עד ה' אוג' 13 2037.
09/08/2017
קטגוריית אירוע: 
הנחייה ע"י מורים או מנחי תובנה
תנאי השתתפות: 
פתוח לכולם
שעת התחלה: רביעי 20:00
שעת סיום: רביעי 22:00
 
קבוצת ישיבה שבועית עם אסף סטי אל בר ויהל אביגור
בימי ד׳
 
לפרטים: אורית בן דוד 0523657527 oritbendavid@gmail.com