קבוצת ישיבה עם מולי גלזר

חוזר כל שבוע בכל חמישי עד ה' אוג' 13 2037.
10/08/2017
קטגוריית אירוע: 
הנחייה ע"י מורים או מנחי תובנה
תנאי השתתפות: 
תרגול יומי בבית
שעת התחלה: חמישי 09:00
שעת סיום: חמישי 10:00
 
קבוצת ישיבה שבועית עם מולי גלזר
בימי ה׳
 
לפרטים: muli.glz@gmail.com  054-4797426