There are no translations available.

ספר דהרמה חדש של סטיבן פולדר בנושא עירות בחיי היום יום יצא לאור.

אנו מחפשים עזרה בארגון, אירוח  ופרסום ערבים עם סטיבן לקהל הרחב סביב הנושא של הספר.

 

 

להתנדבות אנא פנו לסטיבן:

fulder@zahav.net.il