There are no translations available.

אנו מבקשים תרומה של מספר חפצים לעין דור:

1. נשמח שיהיה לטובת היוגים מספר אוהלים שינתנו בהשאלה ע"י תובנה. למי שי אוהל שאינו זקוק לו נודה לתרומה.

2. למשרד בעין דור  (חדר קטן )יש צורך במזגן קטן/ אמצעי קרור אחר.

לפניות אנא כתבו לשלומית shlomit@tovana.org.il

בתודה,

וועדת קורסים