Audio library

יום 3 - הקלטה 6 - צהריים - מדיטציה מונחית - מקום להכל
6 - שחר מתן - 29.3.24 - יום 3 - הקלטה 6 - צהריים - מדיטציה מונחית - מקום להכל.mp3
Shahar Matan
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - גוונים תחושתיים
5 - מולי גלזר - 29.3.24 - יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - גוונים תחושתיים.mp3
Muli Glezer
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - חופש (לראות כריש לוויתן)
4 - שחר מתן - 28.3.24 - יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - חופש (לראות כריש לוויתן).mp3
Shahar Matan
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - לנוח עם השאיפה והנשיפה
3 - מולי גלזר - 28.3.24 - יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - לנוח עם השאיפה והנשיפה.mp3
Muli Glezer
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - למה נשימה, תשומת לב לנשימה
2 - ערן הרפז - 28.3.24 - יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - למה נשימה, תשומת לב לנשימה.mp3
Eran Harpaz
ערן הרפז
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 1 - הקלטה 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - הגעה
1 - ערן הרפז - 27.3.24 - יום 1 - הקלטה 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - הגעה.mp3
Eran Harpaz
ערן הרפז
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 4 - הקלטה 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה - להיות עם מה שיש
8 - לילה קמחי - 9.3.24 - יום 4 - הקלטה 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה - להיות עם מה שיש.mp3
Lila Kimhi
לילה קמחי
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
ום 3 - הקלטה 7 - ערב - שיחת דהרמה - למה ספינות טובעות (הסיבה לסבל ומקומות האחיזה שלנו).
7 - לילה קמחי - 8.3.24 - יום 3 - הקלטה 7 - ערב - שיחת דהרמה - למה ספינות טובעות (הסיבה לסבל ומקומות האחיזה שלנו).mp3
Lila Kimhi
לילה קמחי
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 3 - הקלטה 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לחושים
6 - לילה קמחי - 8.3.24 - יום 3 - הקלטה 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לחושים.mp3
Lila Kimhi
לילה קמחי
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...
יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - עבודה עם התודעה - גוף, תחושות, לב.
5 - יהל אביגור - 8.3.24 - יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - עבודה עם התודעה - גוף, תחושות, לב.mp3
Yahel Avigur
Language:
Hebrew
Course Name:
Continue...

Pages

Subscribe to רצועות השמע