Audio library

שם המורה Talk title/Course שנה
Eran Harpaz
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ערן הרפז בסיוע אילן לוטנברג בעין דור 2019 Listen
Eran Harpaz
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ערן הרפז בסיוע אילן לוטנברג בעין דור 2019 Listen
Ella Tolnai
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Ella Tolnai
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Ella Tolnai
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Ella Tolnai
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Simi Levi
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Simi Levi
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Simi Levi
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Yahel Avigur
לשבת בתוך האש - סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית שימי לוי ובסיועו של יהל אביגור למתרגלים עם נסיון קודם 2019 Listen
Ella Tolnai
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Simi Levi
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Simi Levi
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Ella Tolnai
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Simi Levi
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Simi Levi
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור 2019 Listen
Sandya Bar-Kama
2018 Listen
Sandya Bar-Kama
2018 Listen
Sandya Bar-Kama
2018 Listen
Sandya Bar-Kama
2018 Listen
Sandya Bar-Kama
2018 Listen
Yonathan Dominitz
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ובסיועו של יהל אביגור בנושא אנאטה 2018 Listen
Yahel Avigur
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ובסיועו של יהל אביגור בנושא אנאטה 2018 Listen
Yahel Avigur
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ובסיועו של יהל אביגור בנושא אנאטה 2018 Listen
Yahel Avigur
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ובסיועו של יהל אביגור בנושא אנאטה 2018 Listen
Lila Kimhi
Keren Arbel
ריטריט תרגול ולימוד למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 2018 Listen
Lila Kimhi
Keren Arbel
ריטריט תרגול ולימוד למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 2018 Listen
Lila Kimhi
ריטריט תרגול ולימוד למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 2018 Listen
Lila Kimhi
ריטריט תרגול ולימוד למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 2018 Listen
Lila Kimhi
Keren Arbel
ריטריט תרגול ולימוד למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 2018 Listen

Pages

Pages