Audio library

Records for:
ריטריט ויפאסנה בהנחיית ינאי פוסטלניק, לילה קמחי וערן הרפז - Embracing and Releasing life
2015
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
הנחיות לתחילת ישיבת מדיטציה, להגדיל את המיכל, תשומת לב לגוף ולנשימה ולמה שקורה עכשיו ביציבות ובנינוחות. + הנחיות למדיטציה בהליכה. Listen
Lila Kimhi
התחילי מחדש Listen
Records for:
ריטריט ויפאסנה בהנחיית ינאי פוסטלניק, לילה קמחי וערן הרפז - Embracing and Releasing life
2012
Day שם המורה Talk title
Lila Kimhi
נדידת יבשות 2012 Listen

Records for:
ריטריט ויפאסנה בהנחיית ינאי פוסטלניק, לילה קמחי וערן הרפז - Embracing and Releasing life
2015

Records for:
ריטריט ויפאסנה בהנחיית ינאי פוסטלניק, לילה קמחי וערן הרפז - Embracing and Releasing life
2012