Audio library

Records for:
ריטריט ויפסנא - קרן ארבל וזהר לביא בסיוע שחר מתן - לבעלי/ות ניסיון קודם
Insight Meditation Retreat - Keren Arbel and Zohar Lavie with the assistance of Shachar Matan- For experienced practitioners
2024
Day שם המורה Talk title
1
Keren Arbel
יום 1 - הקלטה 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - היזכרויות והרהורים
2
Shahar Matan
יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - סטי - נוכחות, התרחבות והתרווחות
2
Keren Arbel
יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - שיחת דהרמה - דהמה ויצ'יה - סקרנות רדיקלית
2
Zohar Lavie
יום 2 - הקלטה 4 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא - מבוא ותרגול
3
Keren Arbel
יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - דהמה ויצ'יה - חקירת החוויה
3
Zohar Lavie
יום 3 - הקלטה 6 - צהרים - שיחת דהרמה - ויריה - אנרגיה, התלהבות וחיות
4
Zohar Lavie
יום 4 - הקלטה 7 - בוקר - הנחיות למדיטציה - ויריה ודוקהה כדרך הסתכלות
4
Shahar Matan
יום 4 - הקלטה 8 - צהרים - שיחת דהרמה - מה שתומך בשמחה וברוחב לב
5
Keren Arbel
יום 5 - הקלטה 9 - בוקר - הנחיות למדיטציה - שמחה ומטא
5
Zohar Lavie
יום 5 - הקלטה 11 - ערב - שיחת דהרמה - ברהמה ויהארה, שמחה, רוגע וסמאדהי
5
Shahar Matan
יום 5 - הקלטה 10 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא ושמחה
6
Zohar Lavie
יום 6 - הקלטה 12 - בוקר - הנחיות למדיטציה - סמאדהי
6
Zohar Lavie
יום 6 - הקלטה 13 - צהרים - מדיטציה מונחית - סמאדהי.
6
Keren Arbel
יום 6 - הקלטה 14 - ערב - שיחת דהרמה - אופקהא - ראייה צלולה
7
Keren Arbel
יום 7 - הקלטה 15 - בוקר - הנחיות למדיטציה - אופקהא - המבט היציב של החוכמה
7
Keren Arbel
Zohar Lavie
יום 7 - הקלטה 16 - ערב - שיחת דהרמה - התעוררות בעולם

Records for:
ריטריט ויפסנא - קרן ארבל וזהר לביא בסיוע שחר מתן - לבעלי/ות ניסיון קודם
2024