Audio library

Records for:
ריטריט חנוכה - קרן ארבל ויהל אביגור, בסיוע תמי ברקאי - לבעלי/ות נסיון
Hanuka Insight meditation retreat - Keren Arbel and Yahel Avigur' with the assistance of Tami Barkai
2022
Day שם המורה Talk title
1
Yahel Avigur
יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - רגישות לכל הגוף - הקלטה 1
2
Yahel Avigur
יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - רגישות לגוף והנחיות לתרגול בהליכה - הקלטה 2
2
Keren Arbel
ום 2 - צהריים - שיחת דהרמה - איכויות בתרגול - הקלטה 3
2
Tami Barkai
יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 4
3
Keren Arbel
יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - עבודה עם האורחים - הקלטה 5
3
Yahel Avigur
יום 3 - צהריים - שיחת דהרמה - על השתוקקות והיאחזות - הקלטה 6
3
Yahel Avigur
יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - תרגול עם השתוקקות והיאחזות - הקלטה 7
4
Yahel Avigur
8 - יהל אביגור - 23.12.2022 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - תרגול עם היאחזות - הקלטה 8.mp3
4
Tami Barkai
יום 4 - צהריים - שיחת דהרמה - ההר שמאחורי העיר: מאמץ נכון - הקלטה 9
4
Yahel Avigur
יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - האדמה שבנו ומחוץ לה - הקלטה 10
5
Keren Arbel
יום 5 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אניצ'ה - הקלטה 11
5
Yahel Avigur
יום 5 - צהריים - מדיטציה מונחית - תרגול אניצ'ה - הקלטה 12
5
Keren Arbel
יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - פרימת העצמי - הקלטה 13
6
Yahel Avigur
יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אנאטה, מטא, פירות התרגול - הקלטה 14
6
Yahel Avigur
יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - להבין שניות, דואליות- הקלטה 15

Records for:
ריטריט חנוכה - קרן ארבל ויהל אביגור, בסיוע תמי ברקאי - לבעלי/ות נסיון
2022