Audio library

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ובסיועם של תומר בשן וגיא סעאתי
2018
Day שם המורה Talk title
1
Lila Kimhi
זיכרון-עצמאות והשפה הסודית של העולם Listen
2
Lila Kimhi
הנחיות לעבודה עם מחשבות Listen
2
Lila Kimhi
על דרך- מטרה ומדיטציה Listen
3
Lila Kimhi
תשומת לב למודעות Listen
3
Lila Kimhi
כל מי שתפגוש Listen

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ובסיועם של תומר בשן וגיא סעאתי
2018