Audio library

Records for:
סופ"ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה ואודליה וינברג
2019
Day שם המורה Talk title
2
Sandya Bar-Kama
התכוונות אוהבת-שיחת דהמה Listen
Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ערן הרפז בסיוע אילן לוטנברג בעין דור
2019
Day שם המורה Talk title
2
Assaf Katz
הנחיות מדיטציה Listen
2
Eran Harpaz
צרת רבים חצי נחמה Listen
Records for:
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור
2019
Day שם המורה Talk title
2
Simi Levi
הנחיות מדיטציה Listen
2
Ella Tolnai
מדיטציה מונחית נשימה Listen
2
Ella Tolnai
שיחה על ארבע האמיתות Listen
Records for:
לשבת בתוך האש - סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית שימי לוי ובסיועו של יהל אביגור למתרגלים עם נסיון קודם
2019
Day שם המורה Talk title
2
Yahel Avigur
מדיטציה מונחית Listen
Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ובסיועו של יהל אביגור בנושא אנאטה
2018
Day שם המורה Talk title
2
Yahel Avigur
הנחיות מדיטציה בוקר Listen
2
Yonathan Dominitz
הנחיות למדיטציה Listen
2
Yonathan Dominitz
אנאטה Listen
Records for:
ריטריט תרגול ולימוד למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2018
Day שם המורה Talk title
2
Lila Kimhi
Keren Arbel
שאלות ותשובות Listen
2
Lila Kimhi
הדרשה על ההתמסרות לתרגול Listen
2
Lila Kimhi
הנחיות למדיטציה Listen
2
Lila Kimhi
Keren Arbel
שאלות ותשובות Listen
Records for:
דהרמה בפעולה - מתוך ליבנו השבור אל השראה ותשוקה לנתינה ועשייה בעולם בהנחיית רני עובדיה, שירי בר ונטע לוי
2018
Day שם המורה Talk title
2
Reni Ovadia
שיחת דהרמה - סבל כשער לאמת Listen
Records for:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ויונתן דומיניץ ובסיועה של סהר רוקח
2018
Day שם המורה Talk title
2
Lila Kimhi
הנחיות למדיטציה Listen
2
Yonathan Dominitz
הנחיות למדיטציה Listen
2
Yonathan Dominitz
לשחרר מתוך אהבה Listen
Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי וערן הרפז ובסיועה של אלהיה אייל מור
2018
Day שם המורה Talk title
2
Eran Harpaz
מדיטציה מונחית Listen
2
Lila Kimhi
השאלה החשובה ביותר Listen
Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית שימי לוי ובסיוע רון אלון
2018
Day שם המורה Talk title
2
Simi Levi
מדיטציה מונחית Listen
Records for:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ראדהה ניקולסון ובסיועו של מולי גלזר ותומר בשן
2018
Day שם המורה Talk title
2
Tomer Bashan
טבע הדברים Listen
2
Radha Nicholson
חקירה Listen
Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ראדהה ניקולסון ויונתן דומיניץ בסיועו של מולי גלזר
2018
Day שם המורה Talk title
2
Yonathan Dominitz
איזו מדיטציה אנחנו מתרגלים Listen
Records for:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ואלה (בת-אל) טולנאי
2018
Day שם המורה Talk title
2
Yonathan Dominitz
קארמה ומדיטציה Listen
Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית שימי לוי ובסיועם של תומר בשן ותמי ברקאי
2018
Day שם המורה Talk title
2
Tomer Bashan
תנועה של שחרור Listen
2
Simi Levi
עבודה עם רגשות Listen
Records for:
סופ"ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה ובסיועה של שרית זר אביב
2018
Day שם המורה Talk title
2
Sandya Bar-Kama
תרגול מטא Listen
2
Sandya Bar-Kama
Sarit Zer-Aviv
חמלה עצמית Listen
Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ובסיועם של תומר בשן וגיא סעאתי
2018
Day שם המורה Talk title
2
Lila Kimhi
הנחיות לעבודה עם מחשבות Listen

Pages

Records for:
סופ"ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה ואודליה וינברג
2019

Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ערן הרפז בסיוע אילן לוטנברג בעין דור
2019

Records for:
ריטריט בהנחיית שימי לוי ואלה (בת אל) טולנאי בעין דור
2019

Records for:
לשבת בתוך האש - סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית שימי לוי ובסיועו של יהל אביגור למתרגלים עם נסיון קודם
2019

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ובסיועו של יהל אביגור בנושא אנאטה
2018

Records for:
ריטריט תרגול ולימוד למתרגלות/ים ותיקות/ים בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2018

Records for:
דהרמה בפעולה - מתוך ליבנו השבור אל השראה ותשוקה לנתינה ועשייה בעולם בהנחיית רני עובדיה, שירי בר ונטע לוי
2018

Records for:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ויונתן דומיניץ ובסיועה של סהר רוקח
2018

Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי וערן הרפז ובסיועה של אלהיה אייל מור
2018

Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית שימי לוי ובסיוע רון אלון
2018

Records for:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ראדהה ניקולסון ובסיועו של מולי גלזר ותומר בשן
2018

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית ראדהה ניקולסון ויונתן דומיניץ בסיועו של מולי גלזר
2018

Records for:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית יונתן דומיניץ ואלה (בת-אל) טולנאי
2018

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית שימי לוי ובסיועם של תומר בשן ותמי ברקאי
2018

Records for:
סופ"ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה ובסיועה של שרית זר אביב
2018

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ובסיועם של תומר בשן וגיא סעאתי
2018

Pages