Audio library

Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה וקרן ארבל למתרגלים/ות עם ניסיון קודם
2018
Day שם המורה Talk title
1
Sandya Bar-Kama
מן העושה אל האין-עושה - ובחזרה Listen
Records for:
סופש התעוררות בפעולה בהנחיית דונלד רות'ברג, זוהר לביא ובסיועו של אביב טטרסקי
2017
Day שם המורה Talk title
1
Donald Rothberg
awakening in world- setting intentions Listen
Records for:
סופ״ש מדיטציה בהנחיית סנדיה בר-קמה ובסיועו של רון אלון
2017
Day שם המורה Talk title
1
Sandya Bar-Kama
מה אנחנו מתרגלים פה Listen
Records for:
ריטריט חנוכה בהנחיית יונתן דומיניץ ושימי לוי
2017
Day שם המורה Talk title
1
Simi Levi
עצירה למען החופש Listen
Records for:
רטריט של ויפאסנה ולימוד דברי הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2017
Day שם המורה Talk title
1
Lila Kimhi
Keren Arbel
שיחת פתיחה רטריט של ויפאסנה ולימוד דברי הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל 28/11/2017 עד 02/12/2017 Listen
Records for:
רטריט קיץ בהנחיית יונתן דומיניץ, קרן ארבל ובסיועה של אלהיה אייל מור
2017
Day שם המורה Talk title
1
Keren Arbel
שום דבר אינו מחוץ לתרגול Listen
Records for:
ריטריט דרך הלב בהנחיית שימי לוי וסטיבן פולדר ובסיועו של תומר בשן
2017
Day שם המורה Talk title
1
Stephen Fulder
Brahmavihara - Dharma of loving Listen
Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית קרן ארבל ונייתן גלייד למתרגלות/ים ותיקות/ים
2019
Day שם המורה Talk title
2
Keren Arbel
הנחיות למדיטציה בהליכה Listen
2
Keren Arbel
הנחיות לתרגול יום 2 Listen
2
Keren Arbel
מדיטציה מונחית יום 2 Listen
Records for:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי וערן הרפז
2019
Day שם המורה Talk title
2
Lila Kimhi
הנחיות למדיטציה בישיבה והליכה Listen
2
Eran Harpaz
מדיטציה מונחית Listen
2
Lila Kimhi
הדבר היחיד שהבודהה לימד Listen
Records for:
סופ"ש מדיטצית מטהה בהנחיית שימי לוי ובסיועה של שרית זר אביב למתרגלים עם נסיון קודם
2019
Day שם המורה Talk title
2
Simi Levi
הנחיות אחהצ. Listen
2
Simi Levi
הנחיות למדיטציה Listen
2
Simi Levi
מדיטציית מטהה מונחית Listen
2
Simi Levi
איכויות הלב Listen
Records for:
ריטריט בהנחיית זהר לביא ונייתן גלייד בנושא מטהה וריקות למתרגלות/ים ותיקות/ים
2019
Day שם המורה Talk title
2
Zohar Lavie
הנחיות למדיטציית מטהה Listen
2
Zohar Lavie
מטא כדרך התייחסות מיטיבה Listen
2 נייתן גלייד התודעה כשותפה Listen
Records for:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית כריסטופר טיטמוס ומנחים נוספים
2019
Day שם המורה Talk title
2 נועה הנחיות בוקר Listen
2
Guy Saati
הנחיות למדיטציה תשומת לב לגו Listen
2
Guy Saati
שאלות ותשובות Listen
Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית מיכל כהן ובסיוע ענבל הללי בלס ותמי ברקאי
2019
Day שם המורה Talk title
2
Michal Cohen
הנחיות למדיטציה Listen
2
Michal Cohen
ארבע תמונות עם אניצ'ה Listen
Records for:
ריטריט ויפאסנה בסוכות בהנחיית אלה (בת-אל) טולנאי וערן הרפז ובסיועה של סהר רוקח
2019
Day שם המורה Talk title
2
Eran Harpaz
דוקהה Listen
Records for:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סטיבן פולדר ומיכל כהן למתרגלים/ות עם ניסיון קודם
2019
Day שם המורה Talk title
2
Michal Cohen
מדיטצית בוקר מונחית Listen
2
Michal Cohen
לראות את הדברים כפי שהם Listen
Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית אלה (בת-אל) טולנאי וסנדיה בר קמה
2019
Day שם המורה Talk title
2
Ella Tolnai
הנחיות צהריים Listen
2
Sandya Bar-Kama
שני סוגים של אושר Listen

Pages

Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סנדיה בר-קמה וקרן ארבל למתרגלים/ות עם ניסיון קודם
2018

Records for:
סופש התעוררות בפעולה בהנחיית דונלד רות'ברג, זוהר לביא ובסיועו של אביב טטרסקי
2017

Records for:
סופ״ש מדיטציה בהנחיית סנדיה בר-קמה ובסיועו של רון אלון
2017

Records for:
ריטריט חנוכה בהנחיית יונתן דומיניץ ושימי לוי
2017

Records for:
רטריט של ויפאסנה ולימוד דברי הבודהה בהנחיית לילה קמחי וקרן ארבל
2017

Records for:
רטריט קיץ בהנחיית יונתן דומיניץ, קרן ארבל ובסיועה של אלהיה אייל מור
2017

Records for:
ריטריט דרך הלב בהנחיית שימי לוי וסטיבן פולדר ובסיועו של תומר בשן
2017

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית קרן ארבל ונייתן גלייד למתרגלות/ים ותיקות/ים
2019

Records for:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי וערן הרפז
2019

Records for:
סופ"ש מדיטצית מטהה בהנחיית שימי לוי ובסיועה של שרית זר אביב למתרגלים עם נסיון קודם
2019

Records for:
ריטריט בהנחיית זהר לביא ונייתן גלייד בנושא מטהה וריקות למתרגלות/ים ותיקות/ים
2019

Records for:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית כריסטופר טיטמוס ומנחים נוספים
2019

Records for:
סופ״ש מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית מיכל כהן ובסיוע ענבל הללי בלס ותמי ברקאי
2019

Records for:
ריטריט ויפאסנה בסוכות בהנחיית אלה (בת-אל) טולנאי וערן הרפז ובסיועה של סהר רוקח
2019

Records for:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית סטיבן פולדר ומיכל כהן למתרגלים/ות עם ניסיון קודם
2019

Records for:
סופ״ש ארוך של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית אלה (בת-אל) טולנאי וסנדיה בר קמה
2019

Pages