לקחת רפיוג' בבודהא הפנימי

Sandya Bar-Kama
Dharma talk subject: 
שיחות דהרמה
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
02 2017-3-31-sbk- a refuge in the inne Buddha
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Year: 
2017
Talk number: 
0