Solitary retreat in a group with Yahel Avigur for experienced practitioners

16/05/2022 to 31/05/2022
Event category: 
The teacher: 
Teacher Name:
Yahel Avigur
Prerequisites: 
הריטריט מיועד למתרגלים/ות עם ניסיון של שנתיים בתרגול, שעשו לפחות 3 ריטריטים של כ-שבוע.
Location: 
Start time: Monday 14:30
End time: Tuesday 14:00
 
עדכון בנושא הגבלות הקורונה:

פעילויות תובנה מתקיימות בהתאם להנחיות הקורונה. פרטים נוספים יעודכנו בהמשך.

 להיות אי לעצמך: ריטריט אישי במסגרת קבוצתית
 

עבור מתרגל/ת שמבקש/ת להעמיק את התרגול שלו/ה, לאפשר לו להתפתח ולהתגלות לעומק באופן מותאם אישית לכוונות ולאפשרויות הספציפיות של כל מתרגל/ת - אנחנו מציעים/ות את המסגרת הייחודית הזו - של ריטריט ארוך, בהנחיה אישית ובמסגרת תומכת.
זוהי צורה שמשלבת בין ריטריט קבוצתי לריטריט אישי. מחד - הוא יתקיים במסגרת תומכת: תמיכה של קבוצה; לוח זמנים מוגדר למשך מחצית מהיום; הנחיות של המורה בכל בוקר, זמנים לשיתופים/ שאלות-ותשובות, ושיחות דהרמה מוקלטות. מאידך - יהיה בו הרבה מרחב להעמקה אישית של התרגול: במהלך חלק ניכר מהיום הלו"ז יהיה פתוח ויאפשר תרגול בקצב אישי; יתקיימו פגישות אישיות עם המורה להתאמה אישית של התרגול.
זוהי מסגרת מתאימה במיוחד למי שרוצה לטפח תרגול אישי, ויכול/ה עדיין להיעזר בתמיכות המוצעות.

הריטריט מיועד למתרגלים/ות עם ניסיון של שנתיים בתרגול, שעשו לפחות שלושה ריטריטים של כ-שבוע.

מבנה היום בריטריט:
6.00 קימה
6.30 מדיטציה בישיבה
7.30 תרגול גופני
8.00 ארוחת בוקר
8.45 תורנויות
9.45 הנחית בוקר וישיבה
10.45 מדיטציה בהליכה
11.30 מדיטציה בישיבה
12.15 מדיטציה בהליכה/שאלות ותשובות
13.00 ארוחת צהריים
15.30 תרגול אישי לאורך אחרי הצהריים
18.00 ארוחת ערב
19.30 מדיטציה בישיבה
20.15 שיחה מוקלטת
21.00 הליכה
21.30 מנוחה או המשך תרגול

Notify me when registration opens

Hosts and assistants

יהל מתרגל מאז 2006 במסורות תרוודיות ובמסורת של מדיטציית תובנה. מאז 2013 מלווה על ידי המורה רוב ברבאה, והוסמך על ידו להוראה בשנת 2019. הוא מלמד במרכז המדיטציה Gaia house באנגליה. בוגר התוכנית התלת-שנתית ללימודי 'האקומי' - פסיכותרפיה התנסותית, ומסייע בליווי ההכשרה של השיטה. בשנים האחרונות מתרגל ומלמד תרגולי תובנה בדגש על ריקות; תרגולי סמאדהי; איכויות הלב ועבודה עם רגשות במדיטציה.   Dana to Yahel Avigur   לאתר של יהל אביגור, להקלטות שיחות דהרמה והנחיות מדיטציה, כתבים, ומאמרים מתורגמים: https://dharma-reflections.com/
Yahel Avigur has been a devoted practitioner of insight meditation since 2003, combining practices from several Buddhist traditions. Since 2013 he’s practiced with the guidance of Rob Burbea, and in 2020 completed his teacher-training under his guidance. For the last four years Yahel has been teaching Dharma in Israel. He is also dedicated to educational work and social activism, and practices Hakomi, a meditative-dialogical approach to psychological healing.    Yahel's website: https://dharma-reflections.com/   Dana to Yahel Avigur