open dharma gatheringהזמנה להצטרף לרשימת תפוצה לפעילים

זוהי הזמנה להצטרף לרשימת תפוצה לפעילים שנקראת חדשות הסנגהה. רשימת תפוצה זו מיועדת למי שמועניין להיות מעודכן בנעשה בתוך העמותה

  • -          אירועים מיוחדים שמיועדים לפעילים
  • -          חדשות מתוך ההנהלה, וועדת סנגהה, ועוד...
  • -          המלצות שונות
  • -          פרוטוקולים של ישיבות ועד
  • -          בקשות התנדבות

רשימת תפוצה זו נשלחת אחת לחודש בנוסף לרשימת התפוצה הכללית.

בכל עת ניתן להסיר  את כתובת המייל מרשימת התפוצה.

במידה ואתם מעוניינים להצטרף אנא לחצו כאן , רשמו שם ומייל ואז לחצו על מקש 'ההרשמה'

(אם אתם כבר רשומים אין צורך להרשם שוב)

ימים יפים