There are no translations available.

open dharma gatheringהזמנה להצטרף לרשימת תפוצה לפעילים

זוהי הזמנה להצטרף לרשימת תפוצה לפעילים שנקראת חדשות הסנגהה. רשימת תפוצה זו מיועדת למי שמועניין להיות מעודכן בנעשה בתוך העמותה

  • -          אירועים מיוחדים שמיועדים לפעילים
  • -          חדשות מתוך ההנהלה, וועדת סנגהה, ועוד...
  • -          המלצות שונות
  • -          פרוטוקולים של ישיבות ועד
  • -          בקשות התנדבות

רשימת תפוצה זו נשלחת אחת לחודש בנוסף לרשימת התפוצה הכללית.

בכל עת ניתן להסיר  את כתובת המייל מרשימת התפוצה.

במידה ואתם מעוניינים להצטרף אנא לחצו כאן , רשמו שם ומייל ואז לחצו על מקש 'ההרשמה'

(אם אתם כבר רשומים אין צורך להרשם שוב)

ימים יפים