Activities

Registration is opened
07/01/2024 to 18/02/2024
Hosted by:
8 מפגשים שבועיים בימי ראשון בערב, ויום תרגול ביום שבת תאריכי המפגשים:  החל מה-7.1.24 עד ה-18.02.24 בשעות 16:00-18:30, יום תרגול בשבת ה-17.02.24 בשעות 9:30-14:30. תשומת לב (מיינדפולנס) היא איכות מנטלית של התבוננות ללא שיפוטיות ותגובתיות, בתהליכים המתרחשים בתוכנו. איכות זו נמצאת בלב התרגול...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Introductory courses
25/02/2024 to 14/04/2024
Hosted by:
קורס הנעת גלגל הדהרמה 8 מפגשים בימי ראשון בערב החל מ- 25/2/2024 עד ה- 14/4/2024  בין השעות 21:00-18:30 יום תרגול ב-13/4/2024 בשעות 9:30-14:30     "נזירים, זאת אמת האצילים בדבר הדרך להפסקת האי-נחת, חוסר הסיפוק והסבל: זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים: השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: מי שסיימו קורס מבוא למדיטציית תובנה או ישבו מעט ריטריטים ורוצות/ים להעמיק את ההבנה בדרך הבודהיסטית
Event category: Urban course
19/05/2024 to 07/07/2024
Hosted by:
8 מפגשים שבועיים בימי ראשון בבוקר, ויום תרגול ביום שבת תאריכי המפגשים:  החל מה - 19.5.24 עד ה-7.7.24 בשעות 09:00-11:30, ויום תרגול בשבת ה-6.7.24 בשעות 9:30-14:30. תשומת לב (מיינדפולנס) היא איכות מנטלית של התבוננות ללא שיפוטיות ותגובתיות, בתהליכים המתרחשים בתוכנו. איכות זו נמצאת בלב התרגול...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Introductory courses