Activities

06/08/2022 - 10:00 to 17:00
Hosted by:
שבת לימוד ותרגול מדיטציה את/ן מוזמנים ומוזמנות ליום בו נתרגל יחד את אומנות הנוכחות כפי שלימד הבודהה, נוכחות מלאה וישירה עם המציאות כפי שהיא עכשיו, ברגע זה. נוכחות בהירה ולא אוחזת. במהלך היום נתרגל תשומת לב (mindfulness) בישיבה, עמידה והליכה. נלמד איך להיות עם כל מה שפוגש אותנו – פנימית וחיצונית – ...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Daylong
03/09/2022 - 10:00 to 17:00
Hosted by:
שבת לימוד ותרגול מדיטציה את/ן מוזמנים ומוזמנות ליום בו נתרגל יחד את אומנות הנוכחות כפי שלימד הבודהה, נוכחות מלאה וישירה עם המציאות כפי שהיא עכשיו, ברגע זה. נוכחות בהירה ולא אוחזת. במהלך היום נתרגל תשומת לב (mindfulness) בישיבה, עמידה והליכה. נלמד איך להיות עם כל מה שפוגש אותנו – פנימית וחיצונית...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Daylong
27/09/2022 - 10:00 to 17:00
Hosted by:
מוזמנים ומוזמנות ליום תרגול בשתיקה, עם כוונה להעמיק יחד את התרגול על הכרית ובחיי היומיום.  יום התרגול יכלול פרקי זמן של מדיטציה בישיבה, הליכה ועמידה, שיחה על הדהמה וזמן שיתוף של הסנגהה. זוהי הזדמנות לתרגול בשתיקה ובדיבור יחד עם סנגהה שהולכת בדרך. יש להתחייב להגיע ליום שלם - מתחילתו ועד סופו. לא...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Daylong
20/10/2022 to 22/10/2022
Place:
  התעניינות בריטריט שירות הרשמה לעדכון כשההרשמה לשירות נפתחת(פתוח בפני מי שישבו ב-2 קורסים של תובנה בעין-דור, ולפחות אחד מהם - ב-3 השנים האחרונות.)   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
30/10/2022 to 26/03/2023
Hosted by:
נהר החיים ודרכים מועילות להבנה נשיאה והכחדה של מטענים קארמיים קורס עירוני בן 6 מפגשים חודשיים של העמקה ותירגול עם רני עובדיה. המפגשים יתקיימו בבית הסנגהה, לאורך שישה חודשים. תאריכים: 30.10, 27.11, 25.12, 29.1, 26.2, 26.3 בימי ראשון בבוקר 09:00 – 12:00.   כמורת דהרמה,אני נשאלת לא...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: ניסיון של 3 שנים או יותר במדיטציה, השתתפות בשלושה ריטריטים.
Event category: פיזי
05/12/2022 to 10/12/2022
Hosted by:
Assited:
Place:
  התעניינות בריטריט שירות הרשמה לעדכון כשההרשמה לשירות נפתחת(פתוח בפני מי שישבו ב-2 קורסים של תובנה בעין-דור, ולפחות אחד מהם - ב-3 השנים האחרונות.)     דהרמה ופעולה בעולם - מה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat