Activities

Registration is full
17/07/2024 to 20/07/2024
Hosted by:
Assited:
Place:
שימו לב - תנאי הסף לקורס זה השתנו:תנאי ההשתתפות הם - 2 סופ"שים או בריטריט של שבוע לפחות (ריטריט מדיטציה בשתיקה במסורת הבודהיסטית) אלו ללא הניסיון הנ"ל - יועברו לרשימת המתנה.   ההרשמה בטופס מהווה בקשה בלבד: אלו שיש להם את תנאי הסף המתאימים (2 סופ"שים או ריטריט של שבוע ומעלה) - יקבלו קישור לתשלום...
Prerequisites: 2 סופ"שים או ריטריט של שבוע לפחות (אלו ללא ניסיון זה יוכלו להירשם לרשימת המתנה)
Event category: Weekend course
17/08/2024 - 10:00 to 17:00
Hosted by:
ביום התרגול נתרגל יחד את אומנות הנוכחות כפי שלימד הבודהה; נוכחות מלאה וישירה עם המציאות כפי שהיא עכשיו, ברגע זה. נלמד איך להיות עם כל מה שפוגש אותנו – פנימית וחיצונית – בתשומת לב ובסקרנות. יום התרגול יתקיים בשתיקה, ויכלול פרקי זמן של מדיטציה מונחית, תרגול בישיבה ובהליכה, שיחת דהרמה וזמן לשאלות...
Accessibility: Good accessibility
Prerequisites: תרגול של שנתיים לפחות, מתוכו לפחות שני סופי שבוע בשתיקה
Event category: Daylong
Registration is opened
28/08/2024 to 31/08/2024
Hosted by:
Assited:
Place:
שימו לב:- תאריכי הריטריט המעודכנים: 28-31/8- תנאי ההשתתפות: מי שישבו לפחות 2 ריטריטים של שבוע - אחד מהם לפחות בתובנה בשנתיים האחרונות(מי שישבו לפחות 4 סופ"שים בתובנה יוכלו להירשם לרשימת המתנה) *צוות הריטריט מלא, לא ניתן להירשם כעת לשירות   סופ״ש ארוך של ויפסנא בשילוב תרגול...
Prerequisites: מי שישבו לפחות 2 ריטריטים של שבוע - אחד מהם לפחות בתובנה בשנתיים האחרונות (מי שישבו לפחות 4 סופ"שים בתובנה יוכלו להירשם לרשימת המתנה)
Event category: Weekend course
26/10/2024 - 10:00 to 17:00
Hosted by:
ביום התרגול נתרגל יחד את אומנות הנוכחות כפי שלימד הבודהה; נוכחות מלאה וישירה עם המציאות כפי שהיא עכשיו, ברגע זה. נלמד איך להיות עם כל מה שפוגש אותנו – פנימית וחיצונית – בתשומת לב ובסקרנות. יום התרגול יתקיים בשתיקה, ויכלול פרקי זמן של מדיטציה מונחית, תרגול בישיבה ובהליכה, שיחת דהרמה וזמן לשאלות...
Prerequisites: תרגול של שנתיים לפחות, מתוכו לפחות שני סופי שבוע בשתיקה
Event category: Daylong
30/10/2024 to 02/11/2024
Place:
  שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Weekend course
09/11/2024 - 10:00 to 17:00
Hosted by:
ביום התרגול נתרגל יחד את אומנות הנוכחות כפי שלימד הבודהה; נוכחות מלאה וישירה עם המציאות כפי שהיא עכשיו, ברגע זה. נלמד איך להיות עם כל מה שפוגש אותנו – פנימית וחיצונית – בתשומת לב ובסקרנות. יום התרגול יתקיים בשתיקה, ויכלול פרקי זמן של מדיטציה מונחית, תרגול בישיבה ובהליכה, שיחת דהרמה וזמן לשאלות...
Prerequisites: תרגול של שנתיים לפחות, מתוכו לפחות שני סופי שבוע בשתיקה
Event category: Daylong
14/11/2024 to 22/11/2024
Assited:
Place:
שימו לב לשינוי התאריכים: הריטריט יתקיים ב-14-22/11 שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat
27/12/2024 to 03/01/2025
Assited:
Place:
  שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat