Activities

06/04/2022 to 09/04/2022
Assited:
Place:
  עדכון בנושא הגבלות הקורונה: פעילויות תובנה מתקיימות בהתאם להנחיות הקורונה. פרטים נוספים יעודכנו בהמשך.   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Weekend course
17/04/2022 to 23/04/2022
Place:
עדכון בנושא הגבלות הקורונה: פעילויות תובנה מתקיימות בהתאם להנחיות הקורונה. פרטים נוספים יינתנו בהמשך. שימו לב - ניית'ן גלייד ילמד באנגלית. תהיה אפשרות לקבל תרגום לעברית.   מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה...
Prerequisites: Open to everyone
Event category: Long retreat
28/04/2022 - 19:00 to 21:00
Place:
אופקהה - איכות ללא גבול קורס אונליין בהנחיית זהר לביא ושלומית שלו חמישה מפגשים, מה-28.4.22 ועד ה-2.6.22  19:00-21:00 חיינו כוללים עליות ומורדות, שמחה וצער, את מה שנעים ומה שלא נעים. אופקהה כאיכות של איזון פנימי, מזמינה אותנו לפגוש את כל אלו ברגישות ויציבות, תוך טיפוח האפשרות לחוות קרבה שווה...
Prerequisites: תנאי סף למי שמתרגלות.ים לפחות שנה, בוגרי קורס מבוא וקורס העמקה, או שמשתתפות.ים בקבוצת ישיבה / שבתות תרגול / ריטריטים.
Event category: אונליין
09/05/2022 to 15/05/2022
Place:
עדכון בנושא הגבלות הקורונה: פעילויות תובנה מתקיימות בהתאם להנחיות הקורונה. פרטים נוספים יינתנו בהמשך. מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת...
Prerequisites: פתוח למי שישב.ה לפחות ריטריט ויפסנא אחד של שבוע
Event category: Long retreat
29/09/2022 to 08/10/2022
Place:
עדכון בנושא הגבלות הקורונה: פעילויות תובנה מתקיימות בהתאם להנחיות הקורונה. פרטים נוספים יינתנו בהמשך.   שימו לב - ניית'ן גלייד ילמד באנגלית. תהיה אפשרות לקבל תרגום לעברית.   ריקות מגלה בפנינו מרחב בין האופן בו...
Prerequisites: רטריט זה פתוח למי שישב ריטריט ויפסנא אחד לפחות בשתיקה או שני סופי שבוע.
Event category: Long retreat