Activities

Registration is opened
10/06/2024 to 15/06/2024
Place:
תנאי ההשתתפות: מי שישבו בריטריט מדיטציה בשתיקה של שבוע לפחות במסורת הבודהיסטית.  מי שישבו רק 2 סופ"שים יועברו לרשימת המתנה. אנא פרטו את הניסיון הקודם הרלוונטי הנ"ל בטופס ההרשמה.   ההרשמה בטופס שיופיע כאן בהמשך מהווה בקשה בלבד: אלו שיש להם את תנאי הסף המתאימים (ריטריט של שבוע ומעלה): יקבלו קישור...
Prerequisites: ריטריט של שבוע לפחות (מי שישבו רק 2 סופ"שים יוכלו להירשם לרשימת המתנה)
Event category: Long retreat
Registration is opened
03/07/2024 to 12/07/2024
Place:
שימו לב: - הטופס הינו בקשה להרשמה.- לאמה טילמן ילמד באנגלית, ולצערינו לא נוכל להציע תרגום.   הצוות המתרגל בשירות בקורס זה מלא. ניתן להירשם לר. ההמתנה לצוות כאן פתוח למי שישבו בשני קורסים בשתיקה בתובנה, אחד מהם ב-3 השנים האחרונות + עומדים בתנאי הסף של הריטריט.   Mahāmudrā Retreat...
Prerequisites: 2 ריטריטים של שבוע
Event category: Long retreat
Registration is opened
03/07/2024 to 06/07/2024
Place:
שימו לב: - הטופס הינו בקשה להרשמה- לאמה טילמן ילמד באנגלית. אם הבנתך באנגלית אינה טובה דיה, יש לבדוק עמנו במייל לפני הרישום אם יש באפשרותנו להציע תרגום בריטריט המבוקש. בכל מקרה, תרגום יינתן רק לשיחות הדהרמה, ולא לשאר המפגשים. כתובת המייל לבדיקה: rishum@tovana.org.il   לסופ"ש זה אין הרשמה לצוות...
Prerequisites: ריטריט של שבוע (מי שישבו 2 סופ"שים יהיו ברשימת המתנה)
Event category: Long retreat
23/08/2024 to 30/08/2024
Place:
תנאי ההשתתפות: ייכנסו לריטריט בשלב הראשון: מי שישבו 2 סופ"שים או ריטריט מדיטציה בשתיקה של שבוע לפחות במסורת הבודהיסטית.  יועברו לרשימת המתנה: מי שישבו רק סופ"ש אחד או ללא ניסיון.     שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם -...
Prerequisites: 2 סופ"שים או ריטריט של שבוע (אלו עם סופ"ש אחד או ללא ניסיון - יוכלו להירשם לרשימת המתנה)
Event category: Long retreat
10/10/2024 to 12/10/2024
Hosted by:
Place:
  שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Weekend course
06/11/2024 to 09/11/2024
Place:
  שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות   שימו לב - זה איננו ריטריט בשתיקה, אלא סמינר לימוד ותרגול ובו דגש על תרגול דרך אינטראקציה ושתיקה חלקית. מהו סמינר דהרמה...
Prerequisites: 2 ריטריטים של שבוע בתובנה, אחד מהם בשנתיים האחרונות, והיכרות משמעותית של כמה שנים עם התרגול של "תובנה"
Event category: Weekend course
27/12/2024 to 03/01/2025
Place:
  שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     מה היא מדיטציית תובנה (ויפאסנה)? מדיטציית ויפאסנה הנה תרגול מדיטציה ששורשיו במסורת הבודהיסטית, המהווה חלק מדרך רוחנית...
Prerequisites: 2 סופ"שים בשתיקה, או ריטריט של שבוע
Event category: Long retreat