Activities

Registration is opened
03/07/2024 to 12/07/2024
Place:
שימו לב: - הטופס הינו בקשה להרשמה.- לאמה טילמן ילמד באנגלית, ולצערינו לא נוכל להציע תרגום.     שירות בצוות קבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות למי שכבר ישבו לפחות 2 קורסים בעין דור ולפחות אחד מהם - בשלוש השנים האחרונות     Mahāmudrā Retreat   The retreat will...
Prerequisites: 2 ריטריטים של שבוע
Event category: Long retreat
Registration is opened
03/07/2024 to 06/07/2024
Place:
שימו לב: - הטופס הינו בקשה להרשמה- לאמה טילמן ילמד באנגלית. אם הבנתך באנגלית אינה טובה דיה, יש לבדוק עמנו במייל לפני הרישום אם יש באפשרותנו להציע תרגום בריטריט המבוקש. בכל מקרה, תרגום יינתן רק לשיחות הדהרמה, ולא לשאר המפגשים. כתובת המייל לבדיקה: rishum@tovana.org.il     שירות בצוות קבלת...
Prerequisites: ריטריט של שבוע (מי שישבו 2 סופ"שים יהיו ברשימת המתנה)
Event category: Long retreat