פעילויות

תצוגת רשימהתצוגת טבלהתצוגת לוח שנה
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
סגירת אפשרויות חיפוש נוספות
בכל שני
09/08/2017 - 10:00 עד 12:00
בהנחיית:
  קבוצת ישיבה שבועית עם יהל אביגור בימי ב׳   לפרטים:יהל אביגור 054-4797426 yahelavigur@gmail.com
נגישות: נגישות חלקית
תנאי סף: פתוח לכולם
קטגורית האירוע: קבוצת מדיטציה מונחית ע"י מורים או מנחי תובנה
בכל שני
14/08/2017 - 19:30 עד 22:00
בהנחיית:
  קבוצת ישיבה שבועית עם יהל אביגור בימי ב׳   לפרטים: יהל אביגור yahelavigur@gmail.com
נגישות: נגישות חלקית
תנאי סף: לבעלי נסיון קודם
קטגורית האירוע: קבוצת מדיטציה מונחית ע"י מורים או מנחי תובנה
בכל רביעי
09/08/2017 - 20:30 עד 22:30
מיקום: הרב מלצר 12
  קבוצת ישיבה שבועית ברחובות עם אסף סטי אל בר ויהל אביגור בימי ד׳   לפרטים: אורית בן דוד 0523657527 oritbendavid@gmail.com
תנאי סף: פתוח לכולם
קטגורית האירוע: קבוצת מדיטציה מונחית ע"י מורים או מנחי תובנה
01/06/2018 - 13:00 עד 15:30
בהנחיית:
 'תודעה פתוחה, לב ער' בקורס זה נדגיש את פיתוח המיומנות של פתיחת מרחב של תודעה בתוך תרגול המדיטציה, שמביא תחושת חופש ורווחה, פתיחה של גבולות וגמישות מנטלית. על בסיס החוויה המדיטטיבית הזו, נפנה להתבוננויות בטבעו של העצמי, באיכויות של נדיבות ושל ביטחון, ונכוון את המבט לאי-המוצקות ולפתיחות של המציאות...
תנאי סף: לבעלי ניסיון
קטגורית האירוע: קורס עירוני
14/07/2018 - 10:00 עד 17:00
בהנחיית:
פרטים יתפרסמו כחודש לקראת הארוע
נגישות: נגישות חלקית
קטגורית האירוע: יום תרגול
08/10/2018 - 09:00 עד 11:00
בהנחיית:
נגישות: נגישות לא טובה
תנאי סף: פתוח לכולם
קטגורית האירוע: קבוצת מדיטציה מונחית ע"י מורים או מנחי תובנה